ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

поставки продуктів/ надання послуг

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ «САПФОРІС» (надалі – «Продавець»), зареєстроване належним чином відповідно до законодавства України, керуючись ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує юридичним та/або фізичним особам, які володіють належною цивільною право- та дієздатністю для укладення такого правочину (надалі – «Покупець»), укласти договір публічної оферти поставки продуктів та/або надання послуг (надалі –  «Договір») на нижчевикладених умовах:

1.     ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Публічна оферта – пропозиція Продавця укласти даний Договір публічної оферти на умовах, викладених у даному Договорі, що адресована необмеженому колу осіб.

Акцепт – повна й безумовна згода Покупця на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

Інтернет-магазин (сайт) – сайт https://eset.ua/ua/buy/shop2/new-purchase, на якому можна вибрати, замовити та оплатити потрібний Продукт/Послуги.

Продавець – товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ «САПФОРІС» (ЄДРПОУ 40958780, місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Сікорського, 8, оф. 6), яке має право продавати Продукти і надавати Послуги, зазначені в Інтернет-магазині, та здійснює обслуговування Інтернет-магазину.

Покупець – фізична та/або юридична особа, яка акцептувала дану публічну оферту, здійснивши оплату, як це зазначено на сайті.

Продукти – ліцензійне програмне забезпечення компанії ESET, spol. s r.o., перелік яких визначено в Інтернет-магазині.

Продукти є спеціалізованим програмним забезпеченням для виявлення комп'ютерних вірусів, а також небажаних та/або шкідливих програм, відновлення інфікованих такими програмами файлів, для запобігання розповсюдженню кіберзагроз серед інших користувачів та подальшому зараженню файлів чи операційної системи шкідливим кодом.

Основними складові продуктів є такі параметри, як Захист комп’ютера, Безпечна робота в Інтернеті, Захист мережі та Інструменти захисту, а також інші додаткові параметри. Параметри Продуктів можуть відрізнятися залежно від операційної системи та пристроїв, для яких вони призначені.

Виробник Продуктів – компанія ESET, spol. s r.o.

Послуги – це надання Продавцем дистанційних послуг у сфері інформатизації, перелік яких та їх обсяг визначений в Інтернет-магазині та Додатку № 1 до цього Договору, який є невід’ємною частиною цього Договору. Перед початком користування Послугами Покупець зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору.

Замовлення – заявка Покупця на придбання Продукту/Послуги, які представлені в Інтернет- магазині, оформлена за допомогою заповнення відповідної електронної форми в Інтернет-магазині.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

Здійснення оплати на сайті є наданням згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Даний Договір є публічним договором у відповідності до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, умови якого є однаковими для всіх Покупців.

2.2. Покупець акцептує (підтверджує намір укласти цей Договір) шляхом оформлення Замовлення в Інтернет-магазині (сайті) під час здійснення оплати, що є акцептом даної оферти та прирівнюється до укладення договору на умовах, викладених нижче в тексті.

2.3. Договір, укладений на підставі акцептування Покупцем цієї оферти, є договором приєднання, до якого Покупець приєднується без будь-яких винятків і/або застережень.

2.4. Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, які бажають придбати Продукт / отримати Послугу і мають технічну можливість для отримання Продукту та/або Послуги.

2.5. Продавець в будь-який час без повідомлення може вносити будь-які зміни в цей Договір, матеріали та інформацію, що містяться в Інтернет-магазині. Продавець за жодних обставин не несе відповідальність за неактуальність інформації на сайті.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується на умовах, передбачених цим Договором, поставити  Продукти та/або надати Послуги, а Покупець зобов’язується прийняти Продукти/Послуги та оплати їх вартість на умовах визначених цим Договором.

4.  ЦІНА ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ, ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ОПЛАТИ

4.1. Ціни на Продукти вказані на сторінках Інтернет-магазину.

4.2. Ціни на Послуги вказані на сторінках Інтернет-магазину та в Додатку № 1 до цього Договору, який є невід’ємною частиною цього Договору.

4.3. Ціни на Продукти залежать від пристрою, операційної системи, яка на ньому встановлена, терміну, на який здійснюється покупка, а також набору інструментів, які входять до складу Продуктів. Ціни на Послуги залежать від кількості пристроїв, виду та обсягу Послуг.

4.4. Оплата за Продукти/Послуги здійснюється Покупцем шляхом 100% сплати ціни Продуктів/Послуги та у способи, визначені в Інтернет-магазині. Валюта розрахунків – гривня. У разі оформлення щомісячної передплати за Продукти з банківської картки, вказаної під час оформлення передплати, буде списано суму залежно від кількості днів, які залишились до кінця поточного місяця. Надалі першого числа кожного місяця буде списуватися щомісячна оплата. Змінити номер банківської картки або скасувати передплату Покупець зможе у відповідному розділі Інтернет-магазину.

4.5. Оплата вважається здійсненою в момент зарахування коштів на рахунок Продавця.

4.6. Усі комісії, які стягуються банківськими установами, кредитними організаціями, платіжними системами та іншими третіми особами при здійсненні платежу, не включені у ціну Продукту/Послугу та оплачуються окремо від вартості замовлення. Величина комісій встановлюється банками та іншими установами самостійно.

4.7. Оплата вважається успішною, а Договір укладеним після отримання коштів Продавцем та надсилання відповідного електронного листа Продавцем Покупцю.

5.  УМОВИ ПОСТАВКИ ПРОДУКТІВ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Замовлення Продуктів/Послуг здійснюється Покупцем на підставі замовлення, яке він оформлює, заповнюючи відповідні форми на сайті під час здійснення оплати.

5.2. Для поставки Продуктів та/або отримання Послуг Покупець повинен забезпечити з’єднання свого пристрою з мережею Інтернет. Вартість Інтернет-з’єднання залежить від тарифів постачальника Інтернет-сервісів, які використовує Покупець, та сплачується Покупцем.

5.3. Поставки Продуктів:

5.3.1. Поставка Продуктів здійснюється протягом одного робочого дня після оплати Покупцем ціни Продуктів  на сайті шляхом  направлення Покупцю інструкції з встановлення та налаштування програмного забезпечення, а також даних для активації  Продуктів у вигляді електронного повідомлення на адресу, вказану Покупцем під час оформлення замовлення.

5.3.2. У разі необхідності за відповідним запитом Покупця дані для активації Продукту можуть бути надані у певній друкованій формі – у вигляді сертифікату ліцензійності Продукту, друкованої картки тощо.

5.4. Умови надання Послуг:

5.4.1. Послуги за цим Договором надаються Продавцем дистанційно у формі телефонної розмови та за допомогою онлайн-інструменту віддаленого доступу TeamViewer (https://www.teamviewer.com/). Усі дзвінки оплачуються згідно діючих тарифів операторів зв’язку.

5.4.2. Надання Послуг починається після здійснення Покупцем оплати на сайті, без письмового підписання Договору Сторонами.

5.4.3. Послуги надаються тільки за умов забезпечення усіх технічних вимог, поданих у Додатку 2, який є невід’ємною частиною цього Договору.

5.4.4. У випадку незабезпечення Покупцем умов, визначених в п. 5.4.3. цього Договору, строк надання Послуг відкладається на час, необхідний для забезпечення Покупцем належних умов, але цей строк не повинен перевищувати 3 (три) місяці з моменту оформлення замовлення.

5.4.5. Дата та час надання Послуг, а також інші необхідні умови для виконання замовлення узгоджуються після здійснення оплати Покупцем.

5.4.6. Після погодження дати та часу надання Послуг вважається, що Покупець взяв на себе зобов’язання в зазначений термін забезпечити умови, за яких можуть бути надані Послуги, а Продавець взяв на себе зобов’язання в зазначений термін надати Послуги.

5.4.7. Під час надання Послуг Покупцю необхідно відповісти на телефонний дзвінок (на номер, вказаний під час оформлення замовлення) технічного спеціаліста Продавця, забезпечити усі технічні умови для дистанційного з’єднання (Інтернет-з’єднання), які подані у Додатку 2 даного Договору, та виконувати всі вказівки спеціаліста Продавця.

5.4.8. Передача наданих Послуг Продавцем та їх приймання Покупцем здійснюється в момент завершення їх надання.

5.4.9. Покупець зобов’язаний перевірити якість та обсяг наданих Послуг в момент завершення їх надання та:

5.4.9.1. у випадку відсутності претензій надати підтвердження в електронній формі або усній під час телефонної розмови з Продавцем;

5.4.9.2.у випадку наявності будь-яких обґрунтованих претензій написати вмотивовану відмову від прийняття наданих Послуг або претензію з викладенням своїх обґрунтованих належно доведених вимог в електронному повідомленні, надісланому на електронну адресу support@eset.ua.  

5.4.10. У випадку, якщо Покупець не надасть підтвердження в електронній формі або усній під час телефонної розмови, як це передбачено пунктом 5.4.9 цього Договору, і при цьому не надішле вмотивовану відмову від прийняття наданих Послуг або претензію з викладенням своїх обґрунтованих належно доведених вимог, як це передбачено пунктом 5.4.9. цього Договору, в момент прийняття Послуг, такі Послуги вважаються наданими якісно, в повному обсязі та своєчасно, і Покупець не має жодних претензій до Продавця.

6. ПОВЕРНЕННЯ ПРОДУКТІВ

6.1. Продукти є програмним забезпеченням та істотно відрізняються від фізичних товарів за технічними та іншими особливостями. Отримавши оплату за Продукт, Покупець генерує унікальний ліцензійний ключ для активації Продукту, який є невід'ємною складовою поставки. З моменту створення зазначеного ліцензійного ключа відповідно до замовлення Покупця Продукт вважається використаним, що унеможливлює його повернення. Саме тому повернення продуктів є неможливим. Здійснюючи платіж, Покупець приймає дану особливість Продуктів та погоджується з нею.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1.  Продавець зобов'язується:

7.1.1. передати (поставити) Продукти/надати Послуги Покупцеві після здійснення оплати за такі Продукти/ надавати Послуги якісно та вчасно;

7.1.2. не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених цим Договором та законодавством України (не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі Договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем);

7.1.3. запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та/або передачу її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, своєчасно виявляти і припиняти такі факти;

7.1.4. виконувати інші обов’язки передбачені цим Договором або/та чинним законодавством України.

7.2.  Продавець  має право:

7.2.1. в будь-який час вносити зміни в даний Договір, матеріали та інформацію (в т.ч. про Продукти / Послуги), що пропонуються в Інтернет-магазині;

7.2.2. відмовитись від укладення Договору публічної оферти за відсутності у нього можливостей продати Покупцеві відповідний Продукт/надати Послугу;

7.2.3. здійснювати записи телефонних переговорів з Покупцем;

7.2.4. відмовити у наданні Послуг та розірвати даний Договір без повернення коштів у разі зміни Покупцем дати та часу надання послуг більше 5 разів, звернення до спеціалістів з жартами, питаннями, пропозиціями, які не мають відношення до надання Послуг, а також у разі використання ненормативної лексики під час спілкування зі спеціалістами Продавця;

7.2.5. припинити та/або відмовити у наданні Послуг, якщо електронний пристрій (комп’ютер) Покупця не відповідає технічним вимогам, визначених в п. 5.4.3. цього Договору;

7.2.6. змінити порядок надання Послуг без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни в Інтернет-магазині та повідомивши Покупця не менше ніж за 1 (один) день до надання Послуг, надіславши відповідний електронний лист на адресу, вказану Покупцем на етапі оплати в Інтернет-магазині;

7.2.7. інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

7.3. Покупець зобов'язується:

7.3.1. до моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, цінами на Продукти/Послуги в Інтернет-магазині;

7.3.2. повідомити всі необхідні дані, що ідентифікують його як покупця і необхідні для реєстрації в Інтернет-магазині, шляхом власноручного внесення даних у відповідні поля Інтернет-магазину або шляхом повідомлення необхідних відомостей оператору Інтернет-магазину та підтримувати їх актуальність;

7.3.3. оплатити замовлений Продукт/Послугу на умовах, визначених цим Договором;

7.3.4. не розголошувати будь-яку приватну інформацію Продавця і не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України; не передавати третім особам дані, отримані після здійснення оплати (ліцензійний ключ тощо), та самостійно нести відповідальність за невиконання даного зобов’язання;

7.3.5. не перепродавати та не надавати результати послуг за цим Договором третім особам;

7.3.6. тримати в таємниці всі дані для активації  Продуктів (ліцензійний ключ та ін.), не використовувати послуги в комерційних цілях та не надавати за їх допомогою послуги третім особам;

7.3.7. у разі виникнення обставин, за яких надання послуг буде неможливим (відсутність електроенергії, Інтернет-з’єднання, телефонного зв’язку та інших), повідомити Продавця в електронній формі або здійснивши телефонний зв’язок не менше ніж за 1 годину до часу виконання послуги. В іншому випадку, якщо у погоджені дату та час Покупець не відповість на дзвінок технічного спеціаліста або не зможе забезпечити Інтернет-з’єднання достатньої якості (не менше 2 Мб/с) та інші технічні вимоги відповідно до п. 5.4.3. цього Договору, Продавець залишає за собою право вважати Послуги виконаними (без повернення коштів);

7.3.8. виконувати інші обов’язки, які передбачені цим Договором або/та чинним законодавством України.

7.4. Покупець має право:

7.4.1. звертатись за консультацією до Продавця щодо властивостей та характеристик Продуктів/Послуг;

7.4.2. отримувати інформацію про Послуги та технічні вимоги для надання Послуг;

7.4.3. змінити день та час надання Послуги, які були зазначені під час здійснення оплати, але не менше ніж за 1 годину до моменту початку надання Послуг;

7.4.4. відмовитись від отримання Послуг/Продуктів без повернення коштів.  

7.4.5. відмовитись від отримання листів про Продукти/Послуги та сервіси Продавця/Виробника, надіславши відповідний лист на електронну адресу pr@eset.ua;

7.4.6. інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

8.1. Продукти постачаються у вигляді дистрибутивів програмного забезпечення, наданих Виробником. Виявлені в процесі використання Продукту некоректності, збої, функціональні невідповідності, недоліки, несумісності з певними пристроями чи операційними системами тощо можуть бути усунені шляхом надання технічної підтримки, для отримання якої Покупцю слід звернутися за електронною адресою support@eset.ua.

8.2. Продавець гарантує якість наданих Послуг.

8.3.  Продавець не несе відповідає за недоліки (дефекти) Послуг, якщо:

  • недоліки були відомі або могли бути відомі Покупцю на момент їх прийняття;
  • недоліки виникли внаслідок подальшої експлуатації пристрою та/або програмного забезпечення з порушенням вимог та інструкцій Виробника пристрою та/або правовласників програмного забезпечення тощо;
  • недоліки виникли внаслідок самовільного втручання Покупця або втручання за допомогою третіх осіб або ремонту пристроїв, зміни налаштувань, вчинення інших дій, внаслідок яких виникли недоліки;
  • недоліки не пов’язані з наданими Послугами;
  • недоліки виникли з інших незалежних від Продавця обставин.

8.4. Продавець не гарантує безперебійність в наданні Послуг і не дає гарантію того, що запропоноване ним програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять помилок.

8.5. Усі питання та/або претензії щодо даного Договору та/або умов виконання Договору Покупець врегульовує виключно з Продавцем.

8.6. Усі побажання та пропозиції щодо функціоналу та складових Продуктів  Покупець може відправляти у вигляді електронного повідомлення на електронну адресу support@eset.ua.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором у відповідності до чинного законодавства України.

9.2. Покупець, оформлюючи замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої Продавцю інформації про себе, а також підтверджує, що він ознайомлений з умовами цього Договору і погоджується з ними. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Покупцем.

9.3. Продавець не несе відповідальності за неможливість виконати замовлення Покупця, якщо така неможливість виникла в результаті незалежних від Продавця обставин, включаючи, але не обмежуючись, порушення роботи ліній зв’язку, несправність устаткування тощо.

9.4. Виключно Покупець несе повну відповідальність і всі ризики, пов’язані з використанням неліцензійного програмного забезпечення та мережі Інтернет.

9.5. Продавець не несе жодної відповідальність за неправомірні дії Покупця, спрямовані на самостійне встановлення, налаштування і використання неліцензійного програмного забезпечення.

9.6. Продавець не несе відповідальність за збереження файлів, програмного забезпечення чи будь-якої іншої інформації на пристрої Покупця, що можуть бути втрачені (знищені) у результаті роботи антивірусних програм, заміни драйверів, перепаду напруги та/або дій Продавця, які виконані належним чином в ході виконання умов цього Договору. Укладаючи даний Договір, Покупець підтверджує, що повідомлений про дані ризики та погоджується з такими умовами без застережень.

9.7. Загальна відповідальність Продавця за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору обмежується сумою платежу Покупця, що здійснений на підставі даного Договору.

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

10.1. Перебіг терміну виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором може бути призупинений тільки в разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, істотної зміни законодавства України, що ускладнює або унеможливлює виконання Стороною своїх зобов’язань за цим Договором, або з інших обставин, які перебувають поза контролем Сторін. 

10.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом 5 (п’яти) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону.

10.3. У випадку настання обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їх дії, за умови дотримання вимог пункту 10.2 цього Договору, на період дії таких обставин звільняється від відповідальності за даним Договором.

10.4. Після припинення дії обставин непереборної сили, перебіг терміну виконання зобов’язань поновлюється. Про припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їх дії, має письмово повідомити другу Сторону. 

10.5. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше ніж 30 (тридцять) календарних днів поспіль, Сторони мають право припинити дію цього Договору. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються й штрафні санкції не сплачуються.

11. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

11.1. Усі спори, що виникають за цим Договором або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

11.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку передбаченому чинним законодавством України.

12. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

12.1. Покупець, акцептуючи цей Договір, підтверджує свою повну добровільну безумовну згоду про включення його персональних даних до бази персональних даних Продавця.

12.2. Персональні дані Продавця – це відомості чи сукупність відомостей про нього, за допомогою яких він ідентифікується або може бути конкретно ідентифікований, зокрема, але не обмежуючись, це – прізвище, ім'я, по батькові Продавця, адреса електронної пошти, номер телефону, відео з віддаленого підключення до пристрою.

12.3. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних, згідно сформульованої мети їх обробки, якою є забезпечення реалізації зобов’язань Сторін за даним Договором, цивільно-правових, податкових відносин та відносин Сторін у сфері маркетингу та реклами.

12.4. Для досягнення мети обробки персональних даних Продавець надає дозвіл на здійснення їх обробки в обсязі, що надається ним при укладанні Договору з Продавцем та/або поданні замовлення, необхідному для реалізації вищезазначеної мети.

12.5. Покупець підтверджує, що до моменту подання замовлення він ознайомився з правами, які передбачені Законом України «Про захист персональних даних», а саме:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

12.6. Покупець надає свою згоду на обробку, збереження і передачу (поширення) своїх персональних даних третім особам, виключно з метою, передбаченою цим Договором, суб'єктам, пов'язаним з реалізацією цієї мети і не вимагає повідомлення про передачу (поширення) персональних даних, які включені в базу персональних даних, якщо така передача (поширення) здійснюється виключно з метою, передбаченою цим Договором.

12.7. Покупець надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку дії Договору та 3 (трьох) років з моменту завершення строку його дії.

13. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

13.1. Продавець гарантує повну конфіденційність всіх та будь-яких даних та інформації, отриманих в процесі укладення Договору та виконання зобов'язань за ним, в тому числі й тих, що не є персональними даними, зокрема: інформації про тип браузера Покупця, IP браузера, URL попереднього сайту, який відвідував Покупець, тип операційної системи тощо, які автоматично збираються під час відвідування сайту Продавця, в тому числі за допомогою таких веб-технологій:

  • Cookie-файли (файли cookie): сайт Продавця може використовувати технологію «cookie» для зручності перебування Покупця на сайті і збору даних статистичної звітності веб-сайту. Технологія cookie не запам'ятовує особисту адресу електронної пошти Покупця або будь-яку особисту інформацію про Покупця. Для перебування на сайті без використання Cookie-файлів, Покупець може налаштувати свій браузер і вибрати функцію «відключити всі cookies» або «повідомляти, якщо cookie включені».
  • IP-адреса: сайт Продавця може збирати IP-адреси для системного адміністрування, діагностики проблем з сервером і складання зведеної інформації (зокрема, про кількість відвідувачів сайту). IP-адреса – це номер, автоматично присвоєний пристрою Покупця, в момент початку користування мережею Інтернет.

13.2. Застереження: Сайт може містити посилання на інші сайти / програмне забезпечення, створені третіми сторонами, політика у сфері захисту персональних даних та інформації яких відрізняється від цієї. Продавець не несе відповідальності та фінансових зобов'язань за інформацію або політику щодо захисту конфіденційності, яка застосовується такими третіми сторонами. Продавець рекомендує Покупцю ознайомлюватися з положеннями про конфіденційність всіх сайтів / програм третіх сторін, перш ніж використовувати такі сайти / програми або надавати свої персональні дані або будь-яку іншу інформацію на такі сайти / програми або через них.

13.3. Покупець, акцептуючи даний Договір, підтверджує, свою повну добровільну безумовну згоду з Політикою конфіденційності Продавця. У разі незгоди Покупця з умовами цієї Політики, подальше користування і відвідування сайту Продавця повинно бути негайно припинено.

14. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

14.1. Цей Договір укладається (акцептується) шляхом оплати Покупцем ціни обраних(ого) Продукту(ів) /Послуг(и) та діє протягом строку, що визначається обсягом обраних(ого) Продукту(ів) / Послуг(и). Датою укладання Договору є дата здійснення Покупцем оплати ціни обраних(ого) Продукту(ів) / Послуг(и). Саме з цієї дати обчислюється строк дії Договору.

14.2. Цей Договір є змішаним та містить елементи договорів приєднання, публічного договору, договору про надання послуг.

14.3. Покупець підтверджує, що він до укладання цього Договору ознайомився з його умовами, що вони йому зрозумілі, та свідомо без примусу уклав цей Договір.

14.4. Цей Договір укладено на території України і діє в рамках чинного законодавства України.

14.5. Інтернет-магазин містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом. Покупець або будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені в Інтернет-магазині (в т. ч. вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам тощо). Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. У разі цитування матеріалів сайту, включаючи авторські твори, посилання на сайт Інтернет-магазину обов'язкове.

14.6. Здійснивши оплату замовлених Продуктів/Послуг на сайті Інтернет-магазину, Покупець акцептує даний Договір, підтверджує, що до укладання даного Договору він ознайомився з його умовами, що вони йому зрозумілі, він з ними погоджується та свідомо без примусу уклав цей договір.

14.7. Оферта (пропозиція на укладення даного Договору) діє необмежено в часі з урахуванням умов, що викладені в цій оферті, поки Продавець не припинить її дію або замінить цю пропозицію новою редакцією.

14.8. Покупець не може пропонувати свої умови, а може лише приєднатися до запропонованої оферти.

14.9. У всьому, що не визначено в цьому Договорі, Сторони керуватимуться чинним законодавством України.

14.10. Дострокова відмова (розірвання) цього Договору можлива у випадках та в порядку, передбачених цим Договором та чинним законодавством України. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний лише Продавцем.

14.11. Усі Додатки до цього Договору є його невід’ємною складовою.

 

РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

ТОВ «Центр інформаційної та технічної підтримки «Сапфоріс»

Адреса: 04112, м. Київ, вул. Сікорського 8, оф. 6
ЄДРПОУ: 40958780

Р/р: 2600631221601 в ПАТ «Банк Кредит Дніпро»

МФО банку: 305749

Директор: Іллюша О. Г.

 

Повна версія договору та Додатки до нього доступні за посиланням.